Incassodiensten

buitengerechtelijk traject of gerechtelijke procedure

Incassoprofessional Berry, van het incassobureau in Amsterdam

Uw voordelen

Wij sturen geen eindeloze stroom brieven, maar gaan al snel op bezoek bij wanbetalers. Onze persoonlijke aanpak brengt een aantal voordelen voor u mee:

Minder risico

Onze succesratio is hoog en de doorlooptijd van minnelijke trajecten kort, wat de kans verkleint dat uw debiteur in de tussentijd failliet gaat.

Financieel voordeel

Vooral bij hogere vorderingen profiteert u van onze vaste, lage tarieven. Onze uitstekende dossiervorming scheelt gerechtsdeurwaarders en advocaten tijd, en u dus geld.

Reëel beeld slagingskans

U investeert alleen in een gerechtelijke procedure als deze kansrijk is. Wij hebben de (financiële) situatie van de wanbetaler immers al ter plekke voor u bekeken.

Veelgestelde vragen

Werkt u ‘No cure, no pay’?

Nee, dat doen wij niet. Daar zijn drie redenen voor:

 • Wij houden van transparantie: helderheid vooraf, geen verrassingen achteraf.
 • Wij nemen alle dossiers aan. We selecteren dus niet op grootte en kansrijkheid.
 • Door met vaste tarieven te werken, bent u goedkoper uit en kunnen wij persoonlijke service blijven bieden.

‘No cure, no pay’ klinkt mooier dan het is. Want als het wel lukt om de vordering te innen, betaalt u dubbel en dwars voor de moeite. Want de meeste incassobureaus werken op basis van incassoprovisie: hoe hoger uw vordering, hoe meer ze eraan verdienen. De Incassoprofessionals rekenen voor incasso’s in Nederland geen provisie. Vanwege onze schappelijke, vaste tarieven heeft u uw investering al snel terugverdiend.

Bekijk onze tarieven

Welke garantie heb ik dat ik mijn geld krijg?

U heeft geen enkele garantie dat uw vordering geïnd wordt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld failliet gaan, en een particulier kan bijvoorbeeld in de schuldsanering zitten. We kunnen u alleen garanderen dat onze werkwijze zeer effectief is.

Ik heb een vordering van een paar jaar oud. Is deze verjaard?

Een vordering verjaart na 5 jaar, of 5 jaar na de laatste incassopoging. Binnen deze termijn kunt u ons inschakelen. Is een vordering niet inbaar, dan houden wij de situatie desgewenst voor u in de gaten en zorgen dat deze niet verjaart.

Kan het incassobureau beslagleggen?

Nee, voor het leggen van beslag is een vonnis nodig middels een gerechtelijke procedure. Wij kunnen desgewenst de gerechtelijke procedure faciliteren. Daarbij schakelen wij voor u een externe gerechtsdeurwaarder en/of advocaat in.

Wat voor soort klanten hebben jullie?

Bij De Incassoprofessionals is iedereen welkom die geld tegoed heeft van een ander, zakelijk of privé, zolang het een wettelijk geoorloofde vordering is. Wij innen vorderingen voor:

  • Bedrijven die honderd tot honderdduizenden euro’s tegoed hebben van hun debiteuren
  • Verhuurders en woningbouwcorporaties die huurschulden willen innen
  • Particulieren, zoals familieleden met uitstaande onderlinge leningen
  • Vrouwen/moeders die alimentatie tegoed hebben van hun ex-echtgenoot
  • Gemeenten, waterschappen en andere lagere overheden vanwege belastinginning

Beschikken jullie over referenties?

Ja, wij hebben veel tevreden klanten. Een paar testimonials vindt u elders op deze site. Indien gewenst, kunnen we u in contact brengen met klanten die daarvoor openstaan.

Lees klantreferenties

Neemt u ook betwiste vorderingen aan?

Ja, wij nemen betwiste vorderingen aan. Als u achter uw geleverde product/dienst staat en als u vindt dat u correct gefactureerd heeft, dan gaan we er samen voor om uw gelijk én uw geld te halen.

Wanneer starten jullie met de incassoprocedure?

Zodra de incasso-opdracht is gegeven en de benodigde formulieren zijn ingevuld, gaan we voor u aan de slag. De debiteur ontvangt binnen 24 uur een schrijven van ons, waarin wij de vordering namens u opeisen.

Minnelijke oplossing

Wij streven er altijd naar om een incassoverzoek buiten de gerechtelijke procedure om te innen. Niet alleen omdat het goedkoper is voor de klant, maar ook omdat het minder ingrijpend is voor de relatie. Klantbehoud is daarbij altijd ons uitgangspunt. In een buitengerechtelijk (ofwel minnelijk) traject nemen we gewoonlijk de volgende stappen:

14-dagenbrief sturen

U bent verplicht om uw debiteur (particulier/eenmanszaak) eerst te laten weten dat u op het punt staat de vordering uit handen te geven. Daarom sturen wij eerst een wettelijke 14-dagenbrief.

In deze brief sommeren wij de debiteur om de vordering binnen 14 dagen te voldoen, zonder de in de brief aangekondigde incassokosten en rentekosten. Zo niet, dan gaan wij werk maken van de vordering. Wij waarschuwen dat dit kosten met zich meebrengt voor de debiteur.

Een aanmaning op ons briefpapier maakt vaak meer indruk dan een brief van onze opdrachtgever. Soms is een sommatie genoeg om een debiteur tot betaling te laten overgaan, of om contact te zoeken over een betalingsregeling of schikking.

Bekijk een voorbeeldbrief

Huis- of bedrijfsbezoek brengen

Nadat de termijn van 14 dagen is verstreken, stellen wij de debiteur schriftelijk in gebreke. Bij geen reactie/betaling wordt de debiteur persoonlijk bezocht.

Vaak is de communicatie tussen klant en debiteur knarsend tot stilstand gekomen. Ons doel is, om de communicatielijnen weer open te krijgen. We gebruiken onze ogen en oren natuurlijk ook om ons een beeld te vormen van de persoonlijke/financiële omstandigheden van de debiteur (verhaalsonderzoek).

Bemiddeling en advies geven

Door in gesprek te gaan met de debiteur, krijgen we inzicht in de redenen voor het niet betalen van de openstaande rekening. Dat kan bijvoorbeeld laksheid zijn, of een gebrek aan financieel overzicht. In dat geval gaan we uiteraard voor volledige inning van de schuld.

Is het uitblijven van betaling een kwestie van financiën, dan kunnen we een betalingsvoorstel doen. Zeker wanneer er onvrede is over het geleverde, overleggen we met de klant of schikken een optie is. En zoals de volkswijsheid al zegt: van een kale kip kan je niet plukken. Soms zit er dus niets anders op dan de vordering afschrijven.

Wanneer de schuld niet betwist en wel degelijk verhaalbaar is maar de debiteur weigert mee te werken, ligt een gerechtelijke procedure voor de hand. In zo’n geval adviseren wij de klant vrijblijvend over de mogelijkheden en de kosten van het gerechtelijke traject.

U kunt De Incassoprofessionals ook inschakelen voor internationale incasso’s, binnen en buiten Europa, of voor uw debiteurenbeheer. Neem contact op voor meer informatie, advies of een offerte.

Gerechtelijke procedure

Niemand zit te wachten op een gerechtelijke procedure, want zoiets kost tijd, moeite en geld. Maar als de klant deze stap wil nemen, dan helpen wij hem daar natuurlijk bij. Daarbij schakelen wij de hulp in van een gerechtsdeurwaarder of advocaat. Een aantal mogelijkheden:

Verhaalsonderzoek en schuldbewaking

Naast de openbare bronnen voor verhaalsonderzoek (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, het Kadaster, internet en social media), gebruiken we ook onze eigen ogen en oren. Doordat we huis- en bedrijfsbezoeken afleggen, krijgen we een goed beeld van de persoonlijke en financiële situatie van de debiteur.

Door dit inzicht kunnen wij u behoeden voor hoge kosten door onnodige gerechtelijke procedures. Is de schuld niet verhaalbaar, dan heeft het immers weinig zin om gerechtelijke stappen te ondernemen. In dat geval is schuldbewaking vaak een betere optie.

Bij schuldbewaking, houden wij voor u in de gaten of en wanneer een vordering verhaalbaar wordt. Gedurende drie jaar (te verlengen met nogmaals drie jaar) stellen wij periodiek een verhaalsonderzoek in. Verder zorgen wij ervoor dat uw vordering niet verjaart.

Advies over juridische haalbaarheid

Met een gerechtelijke procedure is tijd, energie en geld gemoeid. Wanneer u juridische zekerheid wilt over uw kansen om uw gelijk te halen, buigt een gespecialiseerde advocaat die met ons samenwerkt zich over uw zaak. Tegen een scherp tarief beoordeelt hij eerst de vordering op juridische haalbaarheid bij de rechter. U ontvangt vervolgens een uitgebreid, juridisch onderbouwd advies. Als u vervolgens besluit om te gaan procederen via deze advocaat, dan brengt hij deze kosten weer in mindering op de offerte.

Beslaglegging en repossession

Heeft een gerechtelijke procedure geleid tot een vonnis? Dan kan de gerechtsdeurwaarder vervolgens beslagleggen op onder andere bankrekeningen, inkomen en/of (on)roerende zaken. Een dergelijke ingreep leidt over het algemeen tot snelle betaling van de schuld.

Een andere mogelijkheid is het terughalen van zaken die u geleverd heeft: auto’s, boten, caravans, IT-apparatuur enzovoorts. Als het goed is, staat er in uw algemene voorwaarden dat het recht op economisch gebruik van geleverde zaken vervalt wanneer de debiteur niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet.