Elke dag Sinterklaas! In 5 stappen naar sneller betalende klanten

Goed debiteurenbeheer zorgt voor cashflow.

Incassobureau inschakelen, deurwaarder of advocaat?

U heeft te maken met wanbetalers. Aanmaningen en telefonische aansporingen hebben geen effect gehad. De maat is vol en u wilt de vordering uit handen geven. Maar… moet u nu een incassobureau inschakelen, een deurwaarder of een advocaat?

Minnelijk traject of gerechtelijk traject?

De eerste vraag die u zichzelf moet stellen is: wil ik de vordering zonder tussenkomst van de rechter proberen te innen (minnelijk traject) of ga ik direct een gerechtelijke procedure starten?

Bij een minnelijk traject is het doel om de vordering te innen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Een betalingsregeling of schikking, in het geval van een dispuut, kan ook aan de orde zijn. Bij een gerechtelijk traject gaat u meteen over tot dagvaarden en een vonnis halen. U kunt dan bijvoorbeeld beslag laten leggen op (on)roerende zaken of bankrekeningen.

Kosten, baten en relaties

Wilt u er direct een zaak voor de rechter van maken, dan heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig of een advocaat. Daarbij is het goed om te weten dat gerechtsdeurwaarders vorderingen tot €25.000 euro mogen innen. Voor hogere bedragen heeft u de (duurdere) advocaat nodig. Gaat uw voorkeur uit naar een minnelijk traject, dan klopt u het beste aan bij een (goedkoper) incassobureau. Zeker als u de relatie met de wanbetaler zo min mogelijk wilt verstoren, is dit een goede keuze.

Overigens werken veel incassobureaus samen met gerechtsdeurwaarders en advocaten. Als een oplossing in der minne niet mogelijk blijkt, kunnen ze het goed gedocumenteerde dossier aan een van hen overdoen.

De eerste stap: een brief

De eerste stap van elke procedure is een brief aan de wanbetaler. Bedrijven ontvangen direct een ingebrekestelling en dienen per ommegaande tot betaling over te gaan. Particulieren en eenmanszaken krijgen eerst nog de wettelijk voorgeschreven 14-dagenbrief. Wilt u zelf een sommatie sturen? Kijk dan eens naar deze voorbeeldbrief.

In de praktijk blijkt dat briefpapier met het logo van een externe partij indruk maakt, of dat nu een incassobureau is, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. Door de bank genomen bent u bij de advocaat het duurst uit en bij het incassobureau een stuk goedkoper.

Minnelijk traject: werkwijze incassobureaus

De meeste incassobureaus werken op basis van een incassoprovisie. Percentages van 10 tot 25 procent zijn vrij normaal. Bij bureaus die op basis van no cure no pay werken, ligt het provisiepercentage meestal het hoogst. Er zijn ook incassobureaus die met vaste bedragen werken. Dan weet u van te voren precies hoeveel u kwijt bent. Vooral bij hoge vorderingen kan deze werkwijze u veel geld schelen.

Bij het inschakelen van een incassobureau is het goed om u te realiseren dat zij verschillende werkwijzen hebben. Zo stuurt de een alleen maar brieven (met een steeds hogere boete) en legt de ander (bedrijfs)bezoeken af. In de praktijk levert de persoonlijke benadering het meeste resultaat op.

Gerechtelijk traject: grensbedrag €25.000

Voor een gerechtelijk traject is het goed om te weten dat gerechtsdeurwaarders bedragen tot €25.000 mogen innen. Heeft u een grotere vordering, dan moet u bij de (over het algemeen duurdere) advocaat zijn. Ook gerechtsdeurwaarders en advocaten berekenen hun prijs op verschillende manieren: no cure no pay, provisie, uurtje factuurtje of vast bedrag.

Pak wanbetalers snel aan!

Als wij u nog een laatste tip mogen geven: pak wanbetalers snel aan. Zolang u niet betaald wordt, teert u in op uw liquide middelen. Bovendien: hoe langer u wacht, hoe groter het risico dat u uw geld nooit meer terugziet. U bent vast niet de enige schuldeiser. Als de betalingsachterstanden te hoog oplopen, kan de wanbetaler zijn schuldenlast niet meer dragen en gaat hij failliet. En u weet… van een kale kip kan je niet plukken.

Succes met het incasseren van betalingsachterstanden!

De Incassoprofessionals

P.S. De Incassoprofessionals werken op basis van vaste tarieven en wij bezoeken wanbetalers persoonlijk.

Hoe kies je een incassobureau?

Incassobureaus zijn er bij de vleet. Dus welke moet je kiezen als je een hardnekkige debiteur wilt aansporen om te betalen? Deze tips helpen je op weg:

No cure, no pay?

Incassobureaus gaan achter je geld aan. Dat doen ze niet gratis. Nee, ook niet als er ‘No cure, no pay’ op de ruit staat. Deze bureaus zijn heus niet gek: ze nemen vooral dossiers aan die kansrijk zijn, want anders loont hun werk de moeite niet. En over het geld dat ze voor je binnenhalen, mag je afrekenen. Hoeveel? Dat hangt af van de bepaalde incassoprovisie. Je betaalt namelijk een bepaald percentage van het binnengehaalde geld aan het incassobureau. En hoe hoger dat bedrag, hoe hoger de provisie. Wil je geen verrassingen achteraf? Ga dan in zee met een bureau dat vaste tarieven rekent. Dan weet je van te voren waar je aan toe bent. Bovendien kan het je, zeker bij hogere bedragen, flink in de kosten schelen.

Brieven, belletjes en bezoeken

Je mag een incassobureau niet zomaar op een debiteur afsturen. Eerst moet je een waarschuwingsbrief sturen, waarin je de klant sommeert om te betalen omdat je anders de zaak uit handen geeft aan een incassobureau. Dat gaat de klant geld kosten, want dan zijn ze behalve de onbetaalde som en de wettelijke rente, ook nog de wettelijke incassokosten verschuldigd. Een incassobureau stuurt daarom vaak als eerste een sommatie ofwel 14-dagenbrief. Daarin staat dat de klant binnen 14 dagen moet betalen, want anders…

Het briefpapier van een incassobureau doet soms wonderen, maar vaak ook niet. Wat nou als de klant niet schrikt en direct betaalt? Veel incassobureaus blijven steeds maar weer brieven sturen, al dan niet gevolgd door een telefoongesprek. Ook als het niets oplevert. Een enkel bureau legt bedrijfsbezoeken af, om in gesprek te komen met de klant. Want zeker als er een dispuut is over een rekening, loopt de communicatie met de klant snel van de rails. Tijdens een bedrijfsbezoek bekijkt het incassobureau waar de schoen wringt en of er een oplossing voorhanden is. Een betalingsregeling bijvoorbeeld, of een schikking.

Juridische stappen

Soms lukt het niet om het uitstaande bedrag te innen. Dan is het zaak om te overwegen of een gerechtelijke procedure zoden aan de dijk zet. Beslaglegging op loon, bankrekeningen of (on)roerende zaken, bijvoorbeeld. Maar daar mag een incassobureau niet zomaar toe overgaan. Check dus altijd of het incassobureau samenwerkt met een gerechtsdeurwaarder en advocaat. Anders kunnen ze je niet verder helpen wanneer een minnelijk incassotraject op de klippen loopt.

Succes met het kiezen van een incassobureau!

De Incassoprofessionals