Incassodiensten

buitengerechtelijk traject of gerechtelijke procedure

Incassoprofessional Berry, van het incassobureau in Amsterdam
 • Persoonlijke aanpak

  Wij sturen geen eindeloze stroom brieven, maar gaan al snel op bezoek bij wanbetalers.

 • Minder risico

  Onze succesratio is hoog en de doorlooptijd van minnelijke trajecten kort, wat de kans verkleint dat uw debiteur in de tussentijd failliet gaat.

 • Financieel voordeel

  Vooral bij hogere vorderingen profiteert u van onze vaste, lage tarieven. Onze uitstekende dossiervorming scheelt gerechtsdeurwaarders en advocaten tijd, en u dus geld.

 • Reëel beeld slagingskans

  U investeert alleen in een gerechtelijke procedure als deze kansrijk is. Wij hebben de (financiële) situatie van de wanbetaler immers al ter plekke voor u bekeken. Bovendien kunnen wij verhaalsonderzoek voor u doen.

 • Juristen in eigen huis

  Voor vorderingen tot € 25.000 procederen onze juristen zelf. Voor bedragen boven deze wettelijk vastgestelde grens werken wij samen met gespecialiseerde advocaten.

Minnelijke oplossing

Wij streven er altijd naar om een incassoverzoek buiten de gerechtelijke procedure om te innen. Niet alleen omdat het goedkoper is voor de klant, maar ook omdat het minder ingrijpend is voor de relatie. Klantbehoud is daarbij altijd ons uitgangspunt.

14-dagenbrief sturen

U bent verplicht om uw debiteur (particulier/eenmanszaak) eerst te laten weten dat u op het punt staat de vordering uit handen te geven. Daarom sturen wij eerst een wettelijke 14-dagenbrief.

In deze brief sommeren wij de debiteur om de vordering binnen 14 dagen te voldoen, zonder de in de brief aangekondigde incassokosten en rentekosten. Zo niet, dan gaan wij werk maken van de vordering. Wij waarschuwen dat dit kosten met zich meebrengt voor de debiteur.

Een aanmaning op ons briefpapier maakt vaak meer indruk dan een brief van onze opdrachtgever. Soms is een sommatie genoeg om een debiteur tot betaling te laten overgaan, of om contact te zoeken over een betalingsregeling of schikking.

Bekijk een voorbeeldbrief

Huis- of bedrijfsbezoek brengen

Nadat de termijn van 14 dagen is verstreken, stellen wij de debiteur schriftelijk in gebreke. Bij geen reactie/betaling wordt de debiteur persoonlijk bezocht.

Vaak is de communicatie tussen klant en debiteur knarsend tot stilstand gekomen. Ons doel is, om de communicatielijnen weer open te krijgen. We gebruiken onze ogen en oren natuurlijk ook om ons een beeld te vormen van de persoonlijke/financiële omstandigheden van de debiteur (verhaalsonderzoek).

Bemiddeling en advies geven

Door in gesprek te gaan met de debiteur, krijgen we inzicht in de redenen voor het niet betalen van de openstaande rekening. Dat kan bijvoorbeeld laksheid zijn, of een gebrek aan financieel overzicht. In dat geval gaan we uiteraard voor volledige inning van de schuld.

Is het uitblijven van betaling een kwestie van financiën, dan kunnen we een betalingsvoorstel doen. Zeker wanneer er onvrede is over het geleverde, overleggen we met de klant of schikken een optie is. En zoals de volkswijsheid al zegt: van een kale kip kan je niet plukken. Soms zit er dus niets anders op dan de vordering afschrijven.

Wanneer de schuld niet betwist en wel degelijk verhaalbaar is maar de debiteur weigert mee te werken, ligt een gerechtelijke procedure voor de hand. In zo’n geval adviseren wij de klant vrijblijvend over de mogelijkheden en de kosten van het gerechtelijke traject.

U kunt De Incassoprofessionals ook inschakelen voor internationale incasso’s, binnen en buiten Europa, of voor uw debiteurenbeheer. Neem contact op voor meer informatie, advies of een offerte.

Gerechtelijke procedure

Bij vorderingen tot € 25.000 procederen onze eigen juristen. Boven deze wettelijk bepaalde grens schakelen wij een gespecialiseerde advocaat in. Verder werken wij samen met een landelijk opererende gerechtsdeurwaarder.

Verhaalsonderzoek en schuldbewaking

Naast de openbare bronnen voor verhaalsonderzoek (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, het Kadaster, internet en social media), gebruiken we ook onze eigen ogen en oren. Doordat we huis- en bedrijfsbezoeken afleggen, krijgen we een goed beeld van de persoonlijke en financiële situatie van de debiteur.

Door dit inzicht kunnen wij u behoeden voor hoge kosten door onnodige gerechtelijke procedures. Is de schuld niet verhaalbaar, dan heeft het immers weinig zin om gerechtelijke stappen te ondernemen. In dat geval is schuldbewaking vaak een betere optie.

Bij schuldbewaking, houden wij voor u in de gaten of en wanneer een vordering verhaalbaar wordt. Gedurende drie jaar (te verlengen met nogmaals drie jaar) stellen wij periodiek een verhaalsonderzoek in. Verder zorgen wij ervoor dat uw vordering niet verjaart.

Advies over juridische haalbaarheid

Met een gerechtelijke procedure is tijd, energie en geld gemoeid. Wanneer u juridische zekerheid wilt over uw kansen om uw gelijk te halen, buigt een gespecialiseerde advocaat die met ons samenwerkt zich over uw zaak. Tegen een scherp tarief beoordeelt hij eerst de vordering op juridische haalbaarheid bij de rechter. U ontvangt vervolgens een uitgebreid, juridisch onderbouwd advies. Als u vervolgens besluit om te gaan procederen via deze advocaat, dan brengt hij deze kosten weer in mindering op de offerte.

Beslaglegging en repossession

Heeft een gerechtelijke procedure geleid tot een vonnis? Dan kan de gerechtsdeurwaarder vervolgens beslagleggen op onder andere bankrekeningen, inkomen en/of (on)roerende zaken. Een dergelijke ingreep leidt over het algemeen tot snelle betaling van de schuld.

Een andere mogelijkheid is het terughalen van zaken die u geleverd heeft: auto’s, boten, caravans, IT-apparatuur enzovoorts. Als het goed is, staat er in uw algemene voorwaarden dat het recht op economisch gebruik van geleverde zaken vervalt wanneer de debiteur niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet.

Als een vordering oninbaar blijkt, mag de gerechtsdeurwaarder gemaakte kosten op de opdrachtgever verhalen. Wilt u dat risico niet lopen? Bij De Incassoprofessionals kunt u het risico afkopen. Bekijk de tarieven.